• Zimná udalosť 2023

  Milí hráči, pripravte sa opäť vymaľovať mesto na bielo!
  Naše zadávateľky úloh, Ami a Izabela, znovu potrebujú vašu pomoc s výzdobou Mistletownu na sviatočnú sezónu. Pomôžte im, vypočujte si Aminine príbehy a bavte sa pri rozbaľovaní darčekov a získavaní čarovných cien! Pre viac informácií kliknite tuto!

Dôležité Pravidlá fóra

Blau

Community Manager
Člen tímu
Community Management
pravidla_small.png

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

 • FoE tím si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek ľubovoľne dopĺňať, upravovať alebo akúkoľvek časť pravidiel odstrániť.
 • Registráciou a používaním fóra vyslovujete súhlas pravidlám fóra a vyhlasujete, že sa nimi budete na fóre riadiť.
 • Každý užívateľ fóra je povinný si tieto pravidlá osvojiť a v plnej miere dodržiavať.
 • Pri porušení akéhokoľvek článku vám môže byť udelené varovanie alebo blokácia účtu. Každý užívateľ fóra je povinný bezvýhradne rešpektovať rozhodnutia, ktoré slovne alebo písomne stanoví administrátor hry alebo správcovia fóra.
 • Len moderátor má právo určiť, či išlo o porušenie pravidiel alebo nie. Moderátor má právo upraviť alebo odstrániť vaše témy alebo príspevky. Na základe porušenia pravidiel moderátor udeľuje užívateľovi trest.
 • Výšku trestu má moderátor stanovenú v interných pravidlách.
 • Je povolený iba 1 registrovaný účet na fóre pre jedného hráča. Hráči, ktorí budú mať viac ako jeden účet na tomto fóre, budú potrestaní.
 • Dávajte pozor aj na to, že niektoré sekcie majú svoje ďalšie doplňujúce pravidlá,ktoré je potrebné poznať a dodržiavať, ak sa do danej sekcie zapájate vložením témy alebo príspevku.

Článok 2 - Komunikácia

 • Na fóre je povolené komunikovať výhradne v slovenčine, prípadne v češtine. Ostatné jazyky nie sú tolerované. Všetok písomný prejav v iných jazykoch bude z fóra odstránený a užívateľ potrestaný.
 • Vzhľadom k tomu, že sme na fóre rôzne vekové kategórie, žiadame vás, aby všetka komunikácia bola zdvorilá a s úctou.
 • Je zakázané používať kdekoľvek na fóre alebo v konverzácii vulgarizmy, urážky alebo provokácie proti inému užívateľovi. Čiastočne vyhviezdičkované (či inak upravené vulgarizmy), budú brané ako keby boli napísané v plnom znení.
 • Za užitočné príspevky budú brané tie, ktoré budú svojim obsahom napĺňať podstatu danej témy. V prípade, že nedokážete napísať zmysluplný príspevok, je lepšie nepísať nič. To platí predovšetkým pre príspevky typu "LOL, ROFL, OMG, OK" a podobne.
 • Nie je povolené upozorňovať ostatných užívateľov a nadávať im za ich gramatiku, pravopis a vyjadrovaciu schopnosť. Rešpektujme sa navzájom!
 • Je prísne zakázané prezentovať na fóre extrémistické hnutia, pornografiu, politické či náboženské názory, rasizmus či čokoľvek iného, čo FoE tím určí za nevhodné.
 • Hráčom, ktorí vedome jednajú proti budovaniu komunity, bude odoprený prístup na toto fórum.
 • Pre súkromnú komunikáciu medzi dvomi užívateľmi, použite Konverzáciu.
 • Je zakázané akýmkoľvek spôsobom vymáhať heslo od účtu iného používateľa alebo sa za iného užívateľa vydávať.
 • V prípade, že sa dostanete k účtu a k heslu iného užívateľa, ste bezodkladne povinný to oznámiť FoE tímu.
 • Je zakázané uverejňovať osobné informácie, ako sú mená, priezviská, dátumy narodenia, adresy, telefónne čísla, informácie o škole, fotografie, atď. Zahŕňa to všetky osobné informácie, ktoré sa týkajú vás a iných hráčov.

Článok 3 - Profil užívateľa

 • Je zakázané používať ako prezývku (nick) na fóre, ktoré je vulgárne, nevhodné alebo zámerne napodobňuje prezývku niektorého člena FoE tímu.
 • Je zakázané vystupovať v mene člena FoE tímu.
 • Vulgárne, extrémistické alebo inak nevhodné obrázky v profilovom obrázku budú zmazané a užívateľ bude potrestaný moderátorom.

Článok 4 - Vytvorenie témy

 • Dbajte na to, aby ste témy zakladali do správnej sekcie. V prípade, že nie ste si istý, napíšte moderátorovi a spýtajte sa, kde danú tému založiť.
 • Skôr ako založíte novú tému, použite tlačítko Hľadať, ktoré nájdete na hlavnej stránke fóra v pravom hornom rohu. Overte si, či sa daný problém už na fóre neriešil. Predídeme tým duplicitným témam.
 • Dodržujte správne pomenovanie jednotlivých tém, uľahči to prípadne vyhľadávanie tém na fóre. Vyhýbajte sa všeobecným názvom tém (napr. Otázka, Pomoc, Prečo to nejde, ??? a podobne).

Článok 5 - Vkladanie príspevku

 • Dbajte na to, aby ste príspevok vložili do správnej témy.
 • Odporúčam nedávať viac príspevkov v jednej téme bezprostredne za sebou - radšej použite tlačítko Upraviť príspevok. Druhý príspevok je užitočný vtedy, ak chcete vyjadriť niečo dôležitého, na čo ste zabudli pri písaní prvého príspevku (v prípade úpravy prvého príspevku by si užívatelia, ktorí navštívili tému s príspevkom pred jeho úpravou , nemuseli všimnúť prepracovanie).
 • Citácie sú doporučené iba v prípade, že citujete iný príspevok ako ten, ktorý je bezprostredne pred vašim príspevkom a pritom citácia je potrebná, aby čítajúci užívatelia pochopili súvislosť vašich odpovedí na otázky v citácií.

Článok 5.5 - Spamovanie - nežiadúce príspevky

 • Nie je povolené fórum zahlcovať správami, ktoré sú klasifikované ako spam (správy typu Hmmm, lol, no čo, atď a podobne).
 • O tom, čo je klasifikované ako spam, rozhoduje moderátor.

Článok 6 - Vkladanie obrázku (do príspevku)

 • Je dovolené vložiť obrázok max. rozmerov 484 x 250 px do max. veľkosti 180 kB.
 • Je prísne zakázané vkladať obrázky do príspevku, ktoré sú v rozpore s pravidlami fóra (pornografické, extrémistické a podobne).

Článok 7 - Reklama

 • Je zakázané prostredníctvom fóra šíriť reklamu ( i formou odkazov) na iné hry alebo internetové stránky (výnimku tvoria hry a internetové stránky spoločnosti InnoGames).
 • Pyramídové e-maily alebo linky k tzv."zlodejským hrám" (hra v ktorej prevádzkovatelia požadujú šírenie linkov) sú prísne zakázané.

Článok 8 - Autorské práva

 • Nepoužívajte vo svojich príspevkoch žiadny materiál, na ktorý má niekto iný autorské práva, bez jeho súhlasu.
 • Je zakázané používať profilové obrázky iných užívateľov fóra - bez ich výhradného súhlasu.

Článok 9 - Podpora

 • Je zakázané na fóre zverejňovať komunikáciu s hernou podporou (supportom).
 • Je zakázané kritizovať prácu, rozhodnutia alebo postupy FoE tímu. V prípade nespokojnosti voči členovi FoE žiadajte delegáciu ticketu na niekoho z vedenia hry, v prípade nespokojnosti s prácou moderátora, žiadajte delegáciu ticketu ku Community managerovi.
 • Urážky, vulgarita a provokácie voči moderátorovi, supportérovi alebo Community managerovi môžu byť potrestané okamžitou blokáciou užívateľa. Témy a príspevky, vytvorené za účelom vyvolávania nejakého osobného konfliktu voči členom FoE tímu, budú zmazané a ich autor bude potrestaný.

Článok 10 - Tresty a blokácie účtu

 • V prípade vášho porušenia týchto pravidiel, budete upozornení formou, tzv. karty, pokiaľ bude porušenie závažné alebo sa bude opakovať, môže dôjsť k okamžitej blokácií účtu užívateľa.
 • V prípade zablokovaného účtu má potrestaný užívateľ zakázané prihlasovanie sa na fórum cez iný účet alebo vkladať tému a príspevok n fórum cez účet iného užívateľa.
 • V prípade závažného previnenia na fóre môže nasledovať i trest v hre!
 • Pre nahlásenie porušenia pravidiel v hre nepoužívajte toto fórum, ale odkaz na hernú podporu (support), ktorý je uvedený na hlavnej stránke hry (zobrazí sa vám po kliknutí pravým tlačítkom myši). Všetky také témy budú zmazané!
 • Ľubovoľná zmienka o herných banoch, diskusia o blokácii (v hre alebo na fóre) alebo o podvodoch je zakázaná.

Článok 11 - Zmazané témy alebo príspevky

 • Ak ste si všimli, že váš príspevok lebo téma bola odstránená, stalo sa to z dobrých dôvodov.
 • Prosím, neprepisujte alebo nezakladajte znovu odstránené témy alebo príspevky. Toto platí aj pre uzamknuté témy.

Článok 12 - Zmena pravidiel

 • FoE tím si vyhradzuje právo zmeniť tieto pravidlá aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 
Hore