Dôležité Všeobecné pravidlá k súťažiam

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

Blau

Community Manager
Člen tímu
Community Management
Milí hráči,

tuto si môžete prečítať o všeobecných pravidlách, ktoré platia pre všetky súťaže, ktoré sú organizované tímom Forge of Empires.

  • Hráč súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže tak, že sa do nej priamo zapojí, napr. napíše príspevok v určenej súťažnej sekcii, vloží súťažný obrázok a podobne.
  • Výtvory musia byť vaše vlastné, pôvodná tvorba.
  • Vyhradzujeme si právo kedykoľvek celú súťaž alebo jej časť, upraviť, pozmeniť alebo zrušiť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Svojim zapojením sa do súťaže súhlasíte s tým, že vaše výtvory môžu byť použité pre účely InnoGames, napr. ich uverejníme na našej facebookovej stránke, pošleme do hry oznam o vašom výtvore a podobne.
  • Každý hráč môže do súťaže vložiť iba jeden súťažný príspevok, resp. mať jednu účasť s jedným príspevkom, ak nie je uvedené v zadaní súťaže inak.
  • Odmeny zo súťaží si nie je možné nárokovať.
  • Odmeny zo súťaží sú neprenositeľné na iného hráča, viažu sa na prezývku na fóre, s ktorou sa hráč zapojil do súťaže.
  • Ak sa odmeny nedajú priradiť k účtu, napr. z dôvodu neexistujúceho účtu v hernom svete, tak prepadnú.
  • Do súťaží sa nemôže zapojiť hráč, ktorý má na fóre zablokovaný účet (napr. cez svoj ďalší účet alebo účet svojho kamaráta).
  • Do súťaží sa môžu zapájať aj členovia FoE Tímu, avšak je to vždy bez nároku na výhru alebo umiestnenie.
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.